Razmišljanje ob 10. obletnici delovanja Društva Projekt Človek v Koroški in Podravski regiji

Razmišljanje ob 10. obletnici delovanja Društva Projekt Človek v Koroški in Podravski regiji

22.11.2018

20. 11. 2018, Ravne na Koroškem, Strokovni posvet Skupaj nudimo več. 


"Današnji posvet je za Društvo Projekt Človek, ki je v slovenskem prostoru prisoten že 23 let, še posebej pomemben, saj z njim obeležujemo 10-letnico delovanja tako Regijskega sprejemnega centra Koroške kot Sprejemnega centra Ruše. Že leta nazaj smo se namreč odločili, da svoje programe čim bolj približamo uporabnikom, da smo dostopni v različnih regijah v Sloveniji. Ni se nam namreč zdelo sprejemljivo, da bi se moral nekdo na pogovor iz Maribora ali Raven pripeljati v Ljubljano.

Začetki v lokalnih okoljih so bili težki, saj nismo bili prepoznani niti med uporabniki niti med institucijami. Počasi smo si ustvarili svoje mesto. Vmes so bila nihanja, tako da smo se spraševali ali smo dovolj koristni in iskali nove pristope in se še bolj povezovali. Veseli smo, da smo vztrajali. Leta izkušenj nam kažejo, da je pri učinkoviti pomoči posameznikom in skupinam pomembno stopiti skupaj, približati različna stališča in iskati pristope, ki dajejo najboljše rezultate.

Zavedati se moramo, da posameznik v stiski težko odpira vrata in naloga nas strokovnjakov je, da mu pri tem pomagamo, ga v prvi vrsti sprejmemo kot Človeka z njegovimi potenciali in tudi težavami. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila tako občini Ravne na Koroškem, občini Ruše in ostalim občinam, ki nas podpirajo pri delu naših regijskih centrov, ter organizacijam, ki so nam ponudile roko in prispevale k temu, da lahko delujemo. Namreč visokopražni programi v začetku za posameznika niso najbolj prijetni, saj so usmerjeni v spremembo, spremembe pa na začetku nihče ne mara.

Ob tej priložnosti tudi posebna zahvala MDDSZEM, ki nas vsa leta podpira in je s financiranjem omogočilo, da lahko izpolnjujemo svoje poslanstvo. Zahvala še MZ, ki od leta 2017 sofinancira program Križišče kar nam omogoča bolj poglobljeno delo z mladimi in FIHU.

Pri naši statistiki opažamo, da v letu 2008 praktično ni bilo mladostnikov, ki bi se zaradi svojih stisk obračali na nas. Zdaj so. Res je, da smo v vmesnem času program prilagodili in ga tudi za mladostnike širše zastavili, nesporno dejstvo pa je, da je tudi problematika pri mladostnikih na žalost vse večja in vse bolj kompleksna.

Še vedno smo v mesecu novembru, ki je mesec preprečevanja zasvojenosti in v tem času je veliko aktivnosti namenjenih opozarjanju na problematiko zasvojenosti in na preventivo. Vendar, sprašujem se, ali kot družba res podpiramo to preventivo, ali podpiramo treznost? Je to nekaj, k čemu težimo? Ali znamo živeti brez psihoaktivnih snovi (prepovedanih in ne-prepovedanih) in brez umika v sodobno tehnologijo. Lahko res rečemo da je to vrednota? Slovenska vrednota, evropska vrednota?

Napredovali smo toliko, da reklamiramo taxi za prevoz iz burnih zabav, vendar kdaj bomo reklamirali življenje, ki ne potrebuje umika v substance, v alkohol? Koliko novoletnih zabav bo brez alkohola? Ampak kljub vsemu, še vedno stigmatiziramo tistega, ki je šel čez rob. Kaj pa mi, ki nismo šli čez rob? Smo zgled? Si vzamemo dovolj časa za svoje otroke, za družino, za prijatelje in predvsem zase, da lahko postajamo vsak dan boljši? Smo usmerjeni k imeti ali k biti? Se odločamo po vesti ali po tem kakšno korist bomo imeli?
Naj bo današnji dan priložnost, da naredimo nekaj dobrega zase in za ljudi okoli nas. Sveta ne moremo spreminjati, lahko pa sebe in s tem okolje v katerem živimo!"

mag. Suzana Puntar, predsednica Društva Projekt Človek