Zavod za šport Ajdovščina - NOE Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina - NOE Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina

Dejavnosti:

  • Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo
  • Prostovoljno mladinsko delo
  • Informiranje in svetovanje za mlade
  • Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice
  • Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih
  • Raziskovalno delo mladih
  • Prostočasne aktivnosti
  • Izobraževanja – predavanja za starše, potopisna predavanja, posveti, okrogle mize


Ciljna populacija so mladi od 15 do 29 let.

Dejavnosti so brezplačne, le majhen delež z delno participacijo.

Kontakti

 

Lokacija

Cesta IV. Prekomorske 61 A, 5270 Ajdovščina