CSD Ljubljana - Enota Ljubljana Moste Polje: Skupnostni programi za mlade: CENT'R MOST

CSD Ljubljana - Enota Ljubljana Moste Polje: Skupnostni programi za mlade: CENT'R MOST

Cent'r Most je dnevni center za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju. V Cent'ru se družimo in aktivno preživljamo svoj prosti čas. Poskrbimo tudi za šolske obveznosti in imamo čas za svetovalne pogovore.

Kontakti


Lokacija

Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana