CSD Ljubljana - Enota Ljubljana Moste Polje: Skupnostni programi za mlade: KORAK

CSD Ljubljana - Enota Ljubljana Moste Polje: Skupnostni programi za mlade: KORAK

Korak je dnevni center za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju. V Koraku se družimo in aktivno preživljamo svoj prosti čas. Poskrbimo tudi za šolske obveznosti in imamo čas za svetovalne pogovore.

Kontakti


Lokacija

Preglov trg 15, 1000 Ljubljana