Program za otroke in mladostnike – kjer je delo prilagojeno posamezniku

Program za otroke in mladostnike – kjer je delo prilagojeno posamezniku

04.04.2018

V Programu za otroke in mladostnike Društva Projekt Človek se v zadnjih petih letih srečujemo z dosledno naraščajočo množico ljudi, ki v našem programu iščejo pomoč. Na nas se obračajo starši, svetovalni delavci iz šol in dijaških domov, socialni delavci s centrov za socialno delo in v vedno večji meri tudi mladostniki sami, ko izvejo, da program obiskujejo tudi njihovi prijatelji ali sošolci in da tu najdejo varen prostor, v katerem lahko spregovorijo o tem, kaj jih bremeni.

Program je prvenstveno namenjen mladostnikom, ki eksperimentirajo z drogami, v zadnjem času pa pri nas pomoč poišče vedno več posameznikov, ki imajo tudi druge težave v odraščanju. Najpogostejše so vezane na (skorajšnji) izpad iz šolskega sistema, depresivnost, samopoškodbeno vedenje, težave z vrstniki, nasilje, težave v družini in težave v komunikaciji.

Mladostniki so v program vključeni od nekaj mesecev do več let. Nekdo rabi samo pogovor, drugi pa potrebuje daljšo obravnavo usmerjanja in podpore. Vsebino našega dela vedno prilagajamo posamezniku. Večinoma so pri nas mladostniki od 13. do 22. leta, ampak leta niso ovira, mladostnik je lahko tudi starejši.

Naše delo z mladostniki poteka v obliki individualnih pogovorov in skupine, organiziramo redna družinska srečanja za mladostnike in njihove svojce in skupino za svojce.

Mladostnikom, ki jim grozi izpad iz šolskega sistema, nudimo tudi učno pomoč iz različnih predmetov. V zadnjem času veliko sodelujemo s šolami, ki imajo učence iz drugih držav, ki se težko vklopijo v novo okolje, saj ne znajo jezika. Njim nudimo učenje slovenskega jezika in po potrebi tudi pomoč pri drugih predmetih.