Križišče

Nacionalna mreža za pomoč mladim

Mladih, ki imajo različne težave v odraščanju, ki eksperimentirajo z različnimi substancami (alkohol, marihuana, nove psihoaktivne snovi), prekomerno uporabljajo digitalne tehnologije in imajo pridružene, psihiatrične težave je vedno več.

 

Potrebujejo nas, da prebrodijo to obdobje.

 

Ker zagovarjamo dejstvo, da je Človek nedeljiva celota, zaznavamo tudi potrebo po povezovanju različnih oblik pomoči, po sodelovanju in deljenju izkušenj, saj lahko tako nudimo še bolj kvalitetno pomoč mladim in njihovim svojcem. Povezati želimo različne organizacije, ki delajo z mladimi oz. jim nudijo pomoč, na ravni celotne Slovenije in preko tega zagotoviti, da posameznik dobi zanj najbolj ustrezno pomoč.

 

Izvajalec programa

Sofinancer

Partnerji