Ob svetovnem dnevu varnosti na internetu

Ob svetovnem dnevu varnosti na internetu

08.02.2022

Izraz internetna varnost pomeni, da smo pozorni na svojo varnost tudi takrat, ko brskamo po spletu in lahko prevladuje lažen občutek, da smo varni, ker smo v zavetju svojega doma. Pomembno je, da se zavedamo tveganj, ki so povezana z našo spletno aktivnostjo in da uporabljamo strategije, s katerimi lahko odpravimo ali vsaj zmanjšamo ta tveganja.

Še poseben poudarek pa dajemo varni rabi interneta za mlade.


Zakaj je varnost na internetu tako pomembna?

• Ker prepreči, da bi otroci in mladostniki prišli v stik z neželeno / neprimerno vsebino

• Ker prepreči škodljive programe, ki bi lahko »napadli« digitalne naprave

• Ker zaščiti naše osebne podatke

Katere pa so nekatere pasti, ki prežijo v spletnem svetu?

  • Spletno nadlegovanje
  • Kraja identitete
  • Spletne prevare
  • Vdori v profile na družbenih omrežjih
  • Neprimerna vsebina
  • Uporaba fotografij za lastne namene ali za namene razpečevanja

 

Če smo ozaveščeni in upoštevamo določene koristne smernice, lahko storimo ogromno za varnost na spletu.

Kaj torej storiti?

Začnete lahko s temi priporočili:
• Zaščitite svoje podatke z močnim geslom. Ne uporabljajte istih gesel za različne strani oz. aplikacije. Gesel ne shranjujte v spletu ali zraven naprave.
• Poskrbite za zaščito svojih osebnih podatkov.
• Zaščitite se pred virusi in redno posodabljajte svoje programe.
• Poskrbite za varnostne kopije stvari, ki jih potrebujete.
• Bodite pozorni na to, kaj prenašate (download) in pri odpiranju nenavadnih povezav.
• Pazljivo pri spletnih nakupih.
• Zavedajte, da vaše objave, komentarji in datoteke ostanejo.

Ob letošnjem dnevu varne rabe interneta opozarjamo predvsem na internetne prevare in neresnice, ki so lahko še posebej nevarne pri mladostnikih.

Po podatkih Statističnega urada RS se je sedem od desetih mladih na internetu srečalo z neresnično ali dvomljivo informacijo ali vsebino
Zelo pomembno je razvijati kritičnost do informacij, ki jih zasledimo na spletu in tudi do virov teh informacij.
Starši lahko ogromno pripomorejo k temu, da pomagajo svojim otrokom spodbujati kritično mišljenje. Kako? Z odprtim pogovorom, neobsojajoče in tako, da izrazijo pristno zanimanje za to, kaj spremljajo na spletu, kakšne informacije iščejo, kakšni so njihovi interesi. Pomembno je mladostnike naučiti kako preveriti informacije in opozarjati na različne možne prevare.
Običajno se izkaže, da velja stari rek »Če se sliši predobro, da bi bilo res, potem najverjetneje ni res.«