Mladostniki v iskanju svojega mesta pod soncem

Mladostniki v iskanju svojega mesta pod soncem

13.08.2018

Mladostniki so najbolj rizična skupina, ki je izpostavljena prepovedanim drogam.

Njihova naravna potreba po raziskovanju, odkrivanju novih obzorij, prestavljanju mej, druženju in povezovanju z vrstniki je odraz odraščanja, ki ima funkcijo, če se literarno izrazimo, iskanja svojega mesta pod soncem.

Glede na prejšnja desetletja so mladostniki danes izpostavljeni več tveganjem in prepovedane droge ali PAS, psihoaktivne substance so eno nevarnejših.

Z odprtjem meja, prostim pretokom ljudi in stvari, se je odprl nov prostor za ponudnike PAS v globalnem trgu. Vlade in nekatere mednarodne organizacije se trudijo imeti čim več nadzora nad pretokom psihoaktivnih substanc, vendar je trg zmeraj nekoliko hitrejši in najde zmeraj nove poti in načine za njihovo distribucijo in prodajo.

Mednarodni mehanizmi za zgodnje odkrivanje PAS med seboj sodelujejo in so glede obveščanja in opozarjanja o pojavu novih substanc precej ažurni. Slovenija je vključena v tak sistem in z Obvestili Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS pri Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja redno poroča o pojavu novih substanc, njihovih škodljivih učinkih in kraju pojavljanja. Obvestilo iz 25.1.2018 opozarja na pojav fenibuta med mladostniki v Kranju, substance, ki je prepovedana v večini držav, v Rusiji pa ga predpisujejo kot zdravilo za zdravljenje tesnobe, depresije, nespečnosti in post-travmatskega sindroma. Mladi ga kupijo na spletu kot prehransko dopolnilo ali nootropik, »pametno drogo«, ker zvišuje energijo, izboljšuje kognitivne funkcije in lajša tesnobo (NIJZ, 2018).

Zakaj mladi posegajo po substancah, ki lajšajo tesnobo in izboljšujejo kognitivne funkcije bi moralo biti vprašanje, ki si ga z vso odgovornostjo postavlja država, družba in vsak odrasel posameznik.

Mladi predstavljajo tretjino uporabnikov programov Društva Projekt Človek, ene največjih slovenskih nevladnih organizacij s področja zasvojenosti. Pred 25 leti, ko se je organizacija vzpostavila, so bili mladostniki le redke izjeme. Zaradi povečanja števila mladih, to pomeni osnovnošolcev in srednješolcev, so pred 12 leti odprli specializiran progam za mladostnike, ki je v pomoč tudi njihovim staršem, šolam in strokovnim organizacijam.

Mladostniki, ki vstopajo v program, so vedno bolj oškodovani. Nove PAS škodljivo vplivajo na njihovo običajno doživljanje in delovanje, najbolj zaskrbljujoče pa je da dolgoročno ali celo trajno vplivajo na njihov razvoj in zdravje. Varovalni dejavniki, ki mlade zavarujejo pred tveganim vedenjem so dobri odnosi v družini in z vrstniki, prijatelji, spoštljiv odnos do življenja, osebni interesi in cilji, ki jim odpirajo pogled v prihodnost, ter dobra informiranost o škodljivih učinkih PAS. Vrednote pri mladostnikih so lahko dober pokazatelj v kolikšni meri imajo izgrajen lasten sistem varovanja pred nevarnimi izzivi iz okolja.


Božena Blanuša