Društvo Projekt Človek vabi na izobraževanje: Pasti odraščanja v današnjem času

Društvo Projekt Človek vabi na izobraževanje: Pasti odraščanja v današnjem času

11.10.2018

Četrtek, 25. 10. 2018

v Kulturni dvorani uršulinskega samostana na Slovenski cesti 19, Ljubljana 

od 9.00 do 14.00.

Predavanje je ena od dejavnosti, ki jih organiziramo v sklopu meseca preprečevanja zasvojenosti.

Na izobraževanju bomo dobili vpogled v glavne dejavnike, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti, v ključno simptomatiko spletne zasvojenosti ter ključna priporočila za strokovne delavce, predvsem pa predstavitev konkretnih primerov iz prakse. Osvetlili bomo pojav novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji, uporabo teh snovi med mladimi in specifike vezane na pojav in uporabo NPS.
Predstavljena bodo izhodišča za delo z mladimi na področju preventive zasvojenosti, ki temeljijo na dolgoletnih izkušnjah pri delu z mladostniki v Društvu »UP« in vključujejo vzpostavitev kvalitetnega medosebnega odnosa skozi spoznavanje in motivacijske pogovore ter individualiziran načrt za doseganje ciljev. Govorili bomo tudi o načinih kako lahko mladostnikom na primeren način postavljamo zdrave meje in hkrati spodbujamo njihovo odgovornost in samostojnost.


Izobraževanje je v postopku verifikacije in točkovanja s strani SZS.

Prijave sprejemamo do 22. 10. 2018 preko spletnega obrazca: 

https://goo.gl/forms/8Ww59JcsnRL9Fa162

 

PROGRAM

8:30 – 9:00 Registracija in sprejem udeležencev
9:00 – 10:30 Špela Reš (Logout): Zasvojenost s spletom
10:30 – 11.00 Odmor
11:00 – 12:30 Simona Šabić (Drogart): Pojav in uporaba novih psihoaktivnih snovi (NPS) med mladimi
12:30 – 12:45 Odmor
12:45 – 13:20 Sandra Vitas (društvo »Up«): Strokovni izzivi pri delu z mladimi na področju preventive zasvojenosti
13:20 – 14:00 Ane Marie Gačnik (Društvo Projekt Človek): Kako pospremiti mlade na poti k samostojnosti


Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete z otroci, mladostniki in njihovimi svojci in vsi, ki delate z ljudmi, ki imajo težave z različnimi oblikami zasvojenosti.

 

Izobraževanje je organizirano v okviru projekta Mreža programov za mlade, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.