Društvo Projekt Človek je prejelo nagrado za delo na področju socialnega varstva

Društvo Projekt Človek je prejelo nagrado za delo na področju socialnega varstva

15.01.2019

Brdo pri Kranju, 10. 1. 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tudi letos podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti.

Društvo Projekt Človek je prejelo nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

Suzana Puntar, Igor Stojanov, Dora Pal, Andreja Barbara Jaš, Polona Kersnik, Andrejka Flajs Rupnik, Roman Koštal, Jadranka Ivanković in Božena Blanuša so prejeli skupinsko nagrado za več kot 10-letno uspešno delo na področju socialnega varstva.

Več o dogodku in vseh nagrajencih lahko preberete na spletni strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti >> http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8549/.