Izobraževanje Travma in samomor - še vedno tabu?

Izobraževanje Travma in samomor - še vedno tabu?

30.04.2019

V četrtek, 25. aprila 2019 smo organizirali izobraževalno srečanje z naslovom Travma in samomor – še vedno tabu?, ki je bilo polno koristnih informacij in napotkov za delo in odlično obiskano.

Predavala sta:

Robert Oravecz, dr. med. spec. psih., psihoterapevt, zaposlen v psihiatrični bolnišnici
Ormož, predavatelj na SFU, FUDŠ, FSD, ECM...

V predavanju smo spoznali pojem psihične travmatizacije. Travmatske izkušnje in stresna izpostavljenost v času otroštva so namreč poglavitna problematika oseb z osebnostnimi motnjami in adiktološkimi problemi, saj psihična travmatizacija radikalno spreminja osebnostne značilnosti posameznika, kar se zrcali v medčloveških odnosih in vedenjskih vzorcih. V ospredju seminarja je bil odnos med svetovalcem in travmatiziranim uporabnikom. Seminar je potekal v interaktivni, intervizijski obliki.

in

Tina Podlogar, univ. dipl. psih., asistentka (raziskovalka) na UP Inštitutu Andrej Marušič.

Posvetili smo se problematiki samomorov, ki je v Sloveniji še posebej izrazita. Predstavljeni so bili znaki, s pomočjo katerih lahko prepoznamo samomorilno ogroženost pri posamezniku. Osredotočili smo se na vprašanje, kako lahko bolje razumemo bolečino samomorilne stiske, ter kako nam to lahko pomaga pri preprečevanju samomorilnega vedenja. Predstavljene so bile tudi izkušnje dela s samomorilno ogroženimi klienti v terapevtski praksi.