3. letna mednarodna konferenca "Zdravje otrok in mladostnikov"

3. letna mednarodna konferenca "Zdravje otrok in mladostnikov"

02.09.2019

3. letna znanstvena in strokovna mednarodna konferenca "Zdravje otrok in mladostnikov” Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem bo pod častnim pokroviteljstvom Varuha človekovih pravic RS v sodelovanju s partnerji dogodka Institutom Jožefa Stefana in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani potekala 20. septembra 2019 v Grand hotelu Portorož. 

Program konference se bo osredotočil na zdravstvene probleme otrok in mladostnikov, predstavljene bodo aktualne študije na tem področju in novi pristopi, ki se uporabljajo v praksi, in bo potekal v sklopu petih vsebinskih področij - sekcij konference:

Konferenca je namenjena raziskovalcem, strokovnjakom iz prakse, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.

Več informacij: http://www.healthconference.fvz.upr.si/si/