Navodila MDDSZEM za zaščito uporabnikov in zaposlenih na področju socialnega varstva

Navodila MDDSZEM za zaščito uporabnikov in zaposlenih na področju socialnega varstva

20.03.2020

Področje socialnega varstva je še posebej občutljivo zaradi raznolikosti uporabnikov oziroma programov. V socialnovarstvene storitve in programe se namreč vključujejo najbolj ranljive skupine prebivalstva. Temelj pri izvajanju vseh programov je varnost in zdravje uporabnikov, zaposlenih, prostovoljcev in laikov.

"Socialno varstveni programi - splošna navodila

Dnevni centri (za vse ciljne skupine uporabnikov), kjer se ljudje praviloma zadržujejo preko dneva, se do nadaljnjega zaprejo. Strokovni delavci morajo biti na voljo in dosegljivi v času, ko je program namenjen uporabnikom, tako, da lahko v nujnih primerih uporabniki z njimi stopijo v stik preko telefona ali elektronske pošte.

Svetovalnice, informacijske pisarne in programi zagovorništva se do nadaljnjega zaprejo. Strokovni delavci morajo biti na voljo in dosegljivi v času, ko je program namenjen uporabnikom, tako, da lahko v nujnih primerih uporabniki z njimi stopijo v stik preko telefona ali elektronske pošte.

Namestitveni programi - delovanje teh programov, kjer je za uporabnike nujno potrebno zagotoviti podporo zaposlenih, delujejo nespremenjeno, ob doslednem upoštevanju navodil NIJZ in drugih institucij."

 

Več informacij na: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-navodila-za-zascito-uporabnikov-in-zaposlenih-na-podrocju-socialnega-varstva/