Prosto delovno mesto v Novi Gorici

Prosto delovno mesto v Novi Gorici

12.03.2018

Zaposlimo strokovnega delavca v Novi Gorici

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: NOVA GORICA

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI DELAVEC ZA DELO Z MLADIMI IN ZA DELO Z ZASVOJENIMI - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta:

  • SVETOVALNI RAZGOVORI Z MLADIMI IN NJIHOVIMI STARŠI,
  • MOTIVACIJISKI RAZGOVORI Z ZASVOJENIMI,
  • VODENJE DELAVNIC,
  • SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI,
  • SKUPINA ZA SVOJCE,
  • ADMINISTRATIVNO DELO


Izobrazba po Klasius:
Psihologija, visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Alternativna izobrazba:
Socialno delo in svetovanje, visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.,

Trajanje zaposlitve: določen čas 20 mesecev oziroma 4.11.2019
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 3 meseci
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov:
AN - angleški jezik razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro,
SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno, 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

  • opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva,
  • samostojnost pri delu,
  • komunikacijske spretnosti,
  • sposobnost vodenja manjših skupin


Rok za prijavo kandidatov:
8 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na suzana.puntar@projektclovek.si