Svetovni dan beguncev

Svetovni dan beguncev

20.06.2021

Svetovni dan beguncev 2021 se osredotoča na moč vključevanja.

Izkušnja pandemije COVID-19 je nekaj, kar smo izkusili na globalni ravni in nam je pokazala, da lahko uspemo le, če stopimo skupaj.
Združeni narodi pozivajo k večji vključenosti beguncev v zdravstveni sistem, v šolski sistem in v športne aktivnosti.

Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 opredeljuje, kdo so begunci ter kakšno pravno zaščito, pomoč in socialne pravice jim morajo države, ki so podpisale konvencijo, zagotoviti.

Konvencija opredeljuje tudi dolžnosti, ki jih imajo begunci do države gostiteljice, ter navaja, katere skupine ljudi (na primer vojni zločinci) niso upravičene do mednarodne zaščite.

Omenjena konvencija je bila sprejeta leta 1951 in njen prvotni namen je bil zaščita evropskih beguncev po koncu 2. svetovne vojne. Nekoliko kasneje je Protokol iz leta 1967 razširil njen namen, odstranil geografske in časovne omejitve ter tako konvencijo spremenil v univerzalni instrument zaščite.

Od takrat svet zelo spremenil, razlogi za beg ljudi pa niso več »samo« vojne, oboroženi spopadi in konflikti, temveč vse pogosteje tudi okoljske spremembe, ki so posledica načina življenja, brezmejnega izkoriščanja naravnih virov in onesnaževanja.
Zato je ta konvencija že precej zastarela, na kar opozarjajo tudi mnogi različni viri.

Za konec pa še en šokanten statističen podatek:
Vsako minuto 20 ljudi zapusti vse, kar imajo, da ubežijo vojni, pregonu ali terorju.