PREVENTIVNE DELAVNICE NA KOROŠKEM

PREVENTIVNE DELAVNICE NA KOROŠKEM

24.06.2021

Pretekli teden smo zaključili sklop preventivnih delavnic na eni izmed koroških osnovnih šol.

V projektu smo v Društvu Projekt Človek sodelovali z dvema partnerjema in sicer z osnovno šolo ter Društvo Altra - enota Prevalje. Delavnice so potekale na temo varovanja in krepitve zdravja.
Cilj preventivnih delavnic je bil krepiti občutek lastne vrednosti učencev in s tem izboljšati njihovo samovrednotenje in samopodobo, kar preventivno preprečuje zlorabo psihoaktivnih snovi, zaradi katerih se pogosto pojavljajo različne duševne motnje. Lahko je tudi obratno.

Veseli in hvaležni smo za dobro sodelovanje vseh udeleženih v projektu.