EVROPSKI MLADINSKI FORUM OBJAVIL POROČILO O POSLEDICAH PANDEMIJE ZA MLADE

EVROPSKI MLADINSKI FORUM OBJAVIL POROČILO O POSLEDICAH PANDEMIJE ZA MLADE

12.07.2021

Evropski mladinski forum je 17. junija 2021 objavil poročilo z naslovom »Beyond Lockdown: the 'pandemic scar' on young people«, v katerem analizira kratkoročne in dolgoročne posledice pandemije Covid-19 na življenja mladih.

Poročilo se osredotoča na tri vidike: delo in prihodek, izobraževanje ter duševno zdravje.

Dostopno je na tej povezavi.