»MEK PE DOLESTAR! PREPREČEVANJE ZLORABE DROG MED MLADIMI ROMI NA DELENJSKEM«

»MEK PE DOLESTAR! PREPREČEVANJE ZLORABE DROG MED MLADIMI ROMI NA DELENJSKEM«

30.01.2023

V okviru projekta »MEK PE DOLESTAR! PREPREČEVANJE ZLORABE DROG MED MLADIMI ROMI NA DELENJSKEM« financiranem v okviru javnega razpisa za male projekte, programa Active Citizens Fund v Sloveniji, smo izdali zloženko v slovenskem in romskem jeziku.