DIGITALNI DETOX: 3 TEDENSKI PROGRAM POPOLNEGA ODKLOPA OD ZASLONOV

DIGITALNI DETOX: 3 TEDENSKI PROGRAM POPOLNEGA ODKLOPA OD ZASLONOV

16.11.2023

Program je namenjen otrokom in mladostnikom v starosti od 13 do 18 let, ki so zasvojeni z digitalnimi vsebinami in zaradi spleta celo odklanjajo šolo. Izvaja se v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna.

Tako mladostniku, kakor tudi staršem in skrbnikom tovrstna izkušnja ponuja prostor za razmislek, prevetritev pričakovanj in postopno planiranje sprememb v prihodnosti. Mladostnik bo imel možnost na različne načine raziskovati svoje potrebe, motive, cilje in želje, tako za, kakor tudi izven zaslonov.

Peta skupina otrok bo s programom pričela s 13. decembrom 2023. Na voljo sta le še dve prosti mesti.

Program Digitalni Detox se izvaja v sodelovanju z Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna in centrom za preprečevanje digitalnih zasvojenosti Logout.org.

Več informacij o programu in vključitvi v program najdete na logout.org.