SPREJETA JE RESOLUCIJA ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI IN NAD ŽENSKAMI

SPREJETA JE RESOLUCIJA ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI IN NAD ŽENSKAMI

18.03.2024

Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 je strateški dokument, ki določa cilje, ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Najdete ga med vladnimi gradivi, več pa si lahko preberete tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Vir: cnvos.si