Center Šteker

Center Šteker

Glavne aktivnosti Centra Šteker so:
- Brezplačno psihološko svetovanje mladim, ki imajo težave zaradi prekomerne uporabe interneta in njihovim staršem ter učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki se vsakodnevno srečujejo z mladimi.
- Različne preventivne delavnice za osnovnošolce in srednješolce.
- Izvedba predavanj in delavnic za starše otrok in mladostnikov ter za strokovne delavce na temo prekomerne rabe interneta.
- Zagotavljanje tehnične podpore staršem, namenjene seznanitvi staršev z uporabnimi znanji za zagotavljanje internetne varnosti.
- Enkrat letno izvajamo tudi regijsko konferenco o preprečevanju zasvojenosti s spletom, ki je namenjena strokovni in zainteresirani javnosti.

Poleg navedenih stalnih aktivnosti, se program Centra Šteker stalno dopolnjuje v skladu z izraženimi potrebami mladih in njihovih bližnjih.

 

Kontakti


Lokacija

Ob železnici 16, 2000 Maribor