UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora

UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora

Leta 2011 smo na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) ustanovili Slovenski center za raziskovanje samomora. V spomin na delo pokojnega kolega izr. prof. dr. Andreja Marušiča in z namenom nadaljevanja njegovega dela, so pobudo za ustanovitev samostojne enote znotraj inštituta dali prof. dr. Diego De Leo in skupina nekdanjih sodelavcev dr. Marušiča (med njimi predvsem Vita Poštuvan in Manca Drobne). Center je vključen v evropske in nacionalne projekte s področja preučevanja in preprečevanja samomora.

Vizija centra je zagotavljati visoko kakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo tako k preprečevanju samomorov kot podpori bližnjim ob izgubi zaradi samomora.

Cilji Centra so:

- Zmanjševanje samomorilnega količnika v Sloveniji;
- Učinkovito preprečevanje samomorilnih vedenj – s smrtnim izidom in brez njega;
- Uporaba široke palete visoko kakovostnih raziskovalnih metod za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja;
- Izvajanje raziskae na multidisciplinaren način, z zavedanjem kompleksnosti fenomena samomora in upoštevanjem kulturnih razlik;
- Zagotavljanje učinkovite intervencije in možnosti zdravljenja za preprečevanje samomora in za podporo bližnjim po samomoru;
- Prizadevanje za odpravljanje stigme, povezane s samomorilnim vedenjem;
- Razširjanje najboljšega razpoložljivega znanje na področju suicidologije med strokovno in laično javnostjo;
- Zagotavljanje povezovanja znanosti, vladnih in nevladnih organizacij ter strokovne in laične javnosti preko različnih medijev in dogodkov;
- Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja univerzitetnih študentov in druge zainteresirane javnosti;
- Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih združenjih;
- Prispevanje pri implementaciji in vrednotenju nacionalne strategije za preprečevanje samomora.

Kontakti


Lokacija

Kettejeva 1, II/8, 6000 Koper