Zavod New Prevent

Zavod New Prevent

Program je odziv na potrebe mladih v Kopru s ciljem usmerjanja mladih v zdrav življenjski slog. Usposobljeni mladinski ulični delavci in promotorji zdravja skupaj z mladimi na ulici, igriščih, lokacijah nočne zabave in drugih zbirališčih mladih ustvarjajo varno okolje za kvalitetno preživljanje prostega časa. Program je zasnovan na skupnostnem pristopu in v lokalni skupnosti uvaja pristop zgodnje intervencije, s čimer sledi standardom kakovosti preventivnih programov in uvaja na dokazih temelječe preventivne pristope.

Kontakti


Lokacija

Dolga reber 5, 6000 Koper