Mladinsko središče Vič

Mladinsko središče Vič

Mladinsko središče Vič, dnevni center za otroke in mladostnike, deluje od leta 2000 v okviru CSD Ljubljana Vič - Rudnik ob podpori Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pokriva potrebe mladostnikov v okolišu in širšem ljubljanskem področju.

Neposredno delo z mladimi in za mlade vsebuje individualno delo z mladimi, psihosocialno pomoč mladostniku in njegovi družini, učno vzgojno pomoč, različne delavnice, kjer se mladostniki naučijo samostojnosti, lajšanja stiske, večje osveščenosti, sprostitve, iskanja zadovoljstva v družbeno sprejemljivih in za mladostnika zdravih aktivnosti. Spodbujamo jih k načrtovanju lastne prihodnosti, razvijanju samostojnosti, prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja. Usmerjamo jih k pozitivnim socialnim odnosom, učimo jih asertivnosti, pomagamo jim pri urejanju odnosov z družinskimi člani, pri osvajanju delovnih navad, konstruktivnem reševanju problemov, obvladovanju konfliktnih situacij, učenju strpnosti ter vključevanju v mladinsko delo, kjer s svojim zgledom pripomorejo prostovoljke in prostovoljci, ki delujejo v programu. Dejavnosti so skupinske in individualne ter odprte za vse otroke in mladostnike ne glede na njihove biološke, osebnostne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike.

Dejavnosti se spreminjajo in dopolnjujejo glede na potrebe in predloge mladostnikov. Zaposleni v programu ter prostovoljke in prostovoljci skrbimo, da mladostniki, ki pridejo v program, preživljajo čas v varnem in spodbudnem okolju. Intenzivno sodelujemo s šolskimi svetovalnimi službami, s strokovnimi delavci in delavkami na CSD ter drugimi za mladostnika pomembnimi organizacijami. V programu skrbimo za kontinuirano in strokovno ustrezno delo, ki ga ves čas nadgrajujemo. Mlade spodbujamo tudi k prostovoljnemu delu in večji družbeni angažiranosti.

V Mladinskem središču Vič potekajo naslednje aktivnosti:

  • individualno delo z mladostniki (učna pomoč, razbremenilni pogovori, psihosocialna pomoč…),
  • kreativne delavnice in socialne igre,
  • medgeneracijske delavnice,
  • medkulturne delavnice,
  • počitniški program in tabor.

Za vas smo odprti vsak delovni dan od 9.00 do 17.00 ure.

 01 2527769, 01 2527768

Kontakti


Lokacija

Trg mladinskih delovnih brigad 14, 1000 Ljubljana