Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju

Društvo Altra – Odbor za novosti v  duševnem zdravju

Delujemo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, izvajamo programe preventivne narave, dejavnosti stanovanjskih skupin, dnevnih centrov, drop-in centrov, svetovalnih in zagovorniških centrov. Organiziramo skupine za samopomoč ter nudimo storitve s področja svetovanja, načrtovanja, izvajanja in koordiniranja podpore, kriznih intervencij, programov zaposlovanja in usposabljanja težje zaposljivih oseb.
Naša ciljna skupina so osebe s težavami v duševnem zdravju in njihovi svojci oziroma osebe z dolgotrajnimi psihosocialnimi stiskami. Storitve, ki jih v socialnovarstvenih programih izvajamo, so brezplačne.


Kontakti


Lokacija

Zaloška 40, 1000 Ljubljana