Psihološki raziskovalni inštitut

Psihološki raziskovalni inštitut

Psihološki raziskovalni inštitut je zasebni zavod, ki je ustanovljen z namenom nudenja psihološke in psihoterapevtske pomoči posameznikom, parom in družinam, izobraževanja strokovnjakov ter strokovnega raziskovanja duševnega zdravja. V sklopu inštituta delujeta Center za raziskovanje duševnega zdravja ter Center za raziskovanje čuječnosti. Oba centra se v sklopu svojega delovanja osredotočata tudi na otroke inmladostnike.

Center za raziskovanje duševnega zdravja je središče za raziskovanje duševnega zdravja kot neločljivega dela celotnega zdravja posameznika. V skladu z definicijo duševnega zdravja s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) raziskujemo dejavnike, ki vplivajo na stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost. Poleg raziskovanja in projektnega dela se v sklopu centra izvajajo programi ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja in skrbi za duševno zdravje.

V sklopu Centra za raziskovanje čuječnosti se izvaja raziskovalna dejavnost, ki je usmerjena na čuječnost. V okviru centra raziskujemo temelje in vpliv čuječnosti iz biološkega, psihološkega in socialnega vidika. Poleg raziskovanja in projektnega dela se v sklopu centra izvajajo programi in izobraževanja iz čuječnosti.

Namen raziskovalnih centrov je izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je usmerjena na več področij delovanja inštituta. V okviru raziskovalne dejavnosti potekajo različni raziskovalni projekti, s katerimi sodelujemo na seminarjih, konferencah in kongresih v Sloveniji in tujini.

Kontakti


Lokacija

Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper