ARS VITAE

ARS VITAE

Program Mostovi zagotavlja celovit pristop k preprečevanju zasvojenosti pri že ogroženih otrocih in mladostnikih z različnimi težavami v odraščanju, ter drugih uporabnikih prepovedanih drog v različnih fazah zasvojenosti. Uporabnikom nudi kontinuirano pomoč skozi celoten proces srečevanja s problemom zasvojenosti: od identifikacije problema, reševanja trenutnih življenjskih stisk, motiviranja za vključitev v zdravljenje, informiranja o možnih oblikah pomoči in programih zdravljenja, nudenja podpore in pomoči v času spreminjanja življenjskega sloga ter pomoči pri psihosocialni rehabilitaciji.

Vzporedno pa program zagotavlja pomoč in podporo staršem in svojcem v vseh fazah procesa reševanja problema zasvojenosti njihovega družinskega člana: dobijo informacije o zasvojenosti in možnostih reševanja zasvojenosti svojega družinskega člana, ustreznih oblikah zdravljenja, podporo in strokovno pomoč v času zdravljenja njihovega družinskega člana, pri urejanju skrhanih družinskih odnosov, osebnostni rasti, pripravi na vrnitev družinskega člana v domače okolje in urejanju družinskih odnosov po vrnitvi družinskega člana v domače okolje.
Storitve so za uporabnike brezplačne.

Kontakti

 

Lokacija

Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj