Društvo Projekt Človek

Društvo Projekt Človek

Program je namenjen otrokom in mladostnikom, ki eksperimentirajo z drogo (ali redno kadijo marihuano), alkoholom, imajo težave v šoli ali se srečujejo z drugimi težavami v odraščanju, hkrati pa so še vpeti v socialno mrežo (šola). Program je namenjen tudi staršem ter učiteljem in svetovalnim delavcem.

Cilj programa je preprečevanje razvoja zasvojenosti in sprememba načina življenja.
Mladim nudimo svetovanje in podporo, motivacijo za reševanje in pomoč pri vzpostavljanju zdravih navad. Program je zastavljen ambulantno, kar pomeni, da mladostniki prihajajo na pogovore, skupine, različne delavnice, pohode, tabore in druge aktivnosti. Opravljamo urinsko testiranje, nudimo pa tudi učno pomoč v primeru šolske neuspešnosti.

Staršem nudimo podporo in pomoč pri razumevanju problematike zasvojenosti, v obliki individualnih, partnerskih in družinskih srečanj in možnost sodelovanja v podporni skupini.

Sodelujemo tudi s strokovnimi službami in širšo javnostjo tako, da nudimo:
- preventivne delavnice za učence in dijake,
- informiranje, izobraževanja in seminarje za strokovni kader in starše.

Kontakti:


Lokacija

Malenškova ulica 11, 1000 Ljubljana