Društvo Projekt Človek - Sprejemni center Piran - enota Nova Gorica

Društvo Projekt Človek - Sprejemni center Piran - enota Nova Gorica

Program je namenjen mladostnikom, ki eksperimentirajo z drogo, alkoholom ali se srečujejo z drugimi težavami v odraščanju.

Mladim nudimo svetovanje in podporo, motivacijo za reševanje in pomoč pri vzpostavljanju zdravih navad. Delo poteka individualno ali v skupini. Opravljamo tudi urinsko testiranje.

Staršem nudimo podporo in pomoč pri razumevanju problematike zasvojenosti, individualna, partnerska in družinska srečanja in možnost sodelovanja v podporni skupini.

Sodelujemo s strokovnimi službami in širšo javnostjo tako, da nudimo:

  • preventivne delavnice za učence in dijake,
  • informiranje, izobraževanja in seminarje za strokovni kader in starše.


Za uporabnike vseh starostnih skupin nudimo svetovanje, podporo in motivacijo za urejanje problematike zasvojenosti, pomoč pri vzdrževanju abstinence, utrjevanje delovnih navad, samostojnosti in odgovornosti, urejanje družinskih odnosov in socialnega statusa, učenje preživljanja prostega časa na ustvarjalen način, odkrivanje razlogov za poseg po drogi in preseganje le-teh s pomočjo poglobljenega dela na sebi, pomoč pri iskanju zaposlitve in urejanju stanovanjske problematike.

Kontakti:

 

Lokacija

Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica