Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi

Društvo Ključ izvaja preventivne delavnice o trgovanju z ljudmi za mladostnike, predavanja o trgovanju z ljudmi za laično in strokovno javnost, telefonsko svetovanje, strokovno osebno svetovanje potencialnim in dejanskim žrtvam trgovanja z ljudmi, staršem, strokovnim delavcem v socialnem varstvu, šolstvu itd., krizno namestitev za žrtve trgovanja z ljudmi, namestitev v varni prostor za žrtve trgovanja z ljudmi, vključitev v program (re)integracije.

Cilja populacija: mladi, potencialne in dejanske žrtve trgovine z ljudmi, laična in strokovna javnost.

Storitve so brezplačne.


Kontakti


Lokacija

P. P. 2722, 1110 Ljubljana