Društvo Svetovalni svet

Društvo Svetovalni svet

Nudimo pomoč pri motnjah hranjenja. Izvajamo informiranje, skupine, svetovanja in delavnice (tudi na temo samopodobe, čustev, prehrane). Namenjeno je vsem starostnim skupinam, a mlajše od 17 let napotimo na druge relevantne naslove. Brezplačno za brezposelne oz. osebe v socialni stiski, sicer minimalni prispevek.

Kontakti


Lokacija

Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana