Mladinski center Nova Gorica

Mladinski center Nova Gorica

Mladinski center Nova Gorica, ki že vrsto let izvaja aktivnosti (preventivne delavnice, predavanja, izobraževanja, dogodki z namenom promocije zdravega življenjskega sloga, strokovne posvete, raziskave...) s področja preventive, je od leta 2014 v celoti prevzel izvajanje preventivnega programa v MONG ter koordinacijo Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica.

S svojim delovanjem osveščamo mlade, njihove starše, zaposlene v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter lokalno in širšo javnost o tematikah zasvojenosti in krepimo zavest o pomenu izbire zdravega življenjskega sloga za posameznika ter vlogo podpornega okolja pri tem. Mladinski center Nova Gorica z LAS redno sodeluje na področju preventive od leta 2010.

Kontakti

 

Lokacija

Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica