»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

Nudimo:

  • celostno informacijo o problemu zasvojenosti in o reševanju le-te, z namenom spodbujanja čim večjega števila zasvojenih za vključitev v abstinenčne rehabilitacijske programe in s tem v življenje brez droge v okviru programa Informacijska pisarna v Ljubljani in v Trbovljah
  • strokovno pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim v okviru programov Podpora mladostnikom, Svetovalnica in Reintegracija
  • strokovna predavanja strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih urejanja zasvojenosti v okviru programa Šola življenjskih veščin
  • strokovno pomoč zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja za prepoznavanje, soočenje in reševanje problematike zasvojenosti
  • naša ciljna populacija so vsi, ki se srečujejo s težavami zasvojenosti
  • storitve so brezplačne, v bivanjskem delu programa uporabniki delno prispevajo za materialne stroške.


Kontakti:

 

Lokacija

Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje