Društvo Center za pomoč mladim

Društvo Center za pomoč mladim

Mladim nudimo:

  • pridobivanje ključnih kompetenc, praktičnih in socialnih veščin, prevzemanje odgovornosti, dvig samopodobe, boljše duševno zdravje
  • gradnjo, ohranjanje socialnih mrež in socialnega kapitala
  • pridobivanje znanj, izkušenj, podpore, moči za prevzemanje odgovornosti zase
  • pridobivanje znanj, izkušenj, podpore in moči za aktivno soodločanje o svojem položaju, prihodnosti in o okoljih kjer bivajo.

 

Naši programi so namenjeni mladim med 15. in 29. letom starosti.

Udeležba mladih v programih je brezplačna.

 

Kontakti

 

Lokacija

Kersnikova 4, 1000 Ljubljana