Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

S svojim delovanjem si prizadevamo v največji možni meri pomagati pri razvojnih, psihosocialnih, čustvenih, vedenjskih in učnih težavah ter mnogih kriznih in stresnih situacijah tako pri otrocih in mladostnikih, kakor tudi znotraj njihovih družin in v družbi nasploh.

Naše strokovne naloge obsegajo različna področja: vzgojno svetovalno delo s svetovanci kot temeljna naloga PUS, strokovna predavanja za starše, učence in učitelje, vključevanje v odkrivanje nadarjenih učencev, različne delavnice za učence/dijake, pomoč družinam pri urejanju medsebojnih odnosov, vključevanje prostovoljcev v delo z učenci, ocena otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, mentorsko delo, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, strokovno sodelovanje s sorodnimi službami.

Posebno skrb namenjamo posebnim potrebam, ki ogrožajo razvoj in napredek tako ali drugače ogroženega posameznika. Naša osnovna skrb ostaja optimalni razvoj posameznika in družbe.

Vse naše strokovne storitve so za svetovance brezplačne.

Kontakti


Lokacija

Mušičeva 2, 8000 Novo mesto