Inštitut VIR, socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj, zavod

Inštitut VIR, socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj, zavod

Strokovni program je sestavljen iz dveh podprogramov, preprečevanje odvisnosti in rehabilitacije uporabnikov drog – kemične zasvojenosti in rehabilitacija nekemičnih zasvojenosti (osebe, ki so zasvojene ali se omamljajo s patološkimi odnosi, pretirano uporabo elektronskih medijev (z računalniškimi igricami, internetno spolnostjo, s socialnim omrežjem, z mobilnimi telefoni), igrami na srečo, samopoškodbenim vedenjem, seksualnostjo, hrano (s prenajedanjem), delom, pretirano telesno aktivnostjo, kompulzivnim trošenjem denarja in potrošništvom, ideologijo itd., katerih cilj je celostna urejenost posameznika in družine.

Program je namenjen otrokom, mladostnikom, odraslim, staršem in drugim, ki sodelujejo z osebo.

Pravilnik o višini participacije uporabnikov programa določa višino finančnega prispevka- za otroke, šolajoče brez lastnega vira financiranja ter socialno ogrožene posameznike je participacija brezplačna. 

 

Kontakti

 

Lokacija

Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi