Mladinski svet Ljutomer

Mladinski svet Ljutomer

MSL izvaja dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja.

Zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik organiziranega združevanja mladih. Omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti. Opravlja tudi druge naloge za uveljavljanje interesov mladih in interesov kolektivnih članic lokalnega MSL.

Trenutno izvajamo štiri večje projekte:

  • Zaposlitev na področju mladinskega dela,
  • Strategija za mlade,
  • Neodvisna Lista mladih,
  • partner pri Večgeneracijskem centru Pomurja.


Kontakti


Lokacija

Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer