ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN, Mladinski EPI center Piran

ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN, Mladinski EPI center Piran

Mladinski evropski projektni in informacijski center Piran s krajšim imenom Mladinski EPI center Piran, je leta 2001 ustanovila občina Piran za izvajanje programov in dejavnosti s področja dela z mladimi, mladinske kulture, informiranja in svetovanja, izobraževanja in ostalih interesnih dejavnosti za mlade.

Od leta 2005 dalje deluje kot program javnega zavoda Športni in mladinski center Piran.
Mladi se torej pri nas lahko družijo in ustvarjajo. Se učijo, zabavajo. Iščejo informacije. Se obveščajo in osveščajo.

Storitve so praviloma brezplačne. 

 

Kontakti


Lokacija

Ulica IX. Korpusa 44a, 6330 Piran